بازی فکری|حاجی بادوم|بازی حدس کلمات|بازی جدول جدید v 1.0.1.5

 Download latest version (59.5 MB)

The description of بازی فکری|حاجی بادوم|بازی حدس کلمات|بازی جدول جدید App


در دنیای شیرین «حاجی بادوم» و در کنار شخصیت های بامزه بازی به حل مراحل بپردازید تا هم هوش و حافظه خودتون رو تقویت کرده و هم به زنده نگه داشتن زبان شیرین فارسی کمک کنید! حاجی بادوم یک بازی حدس کلمات با صدها مرحله متنوع، به همراه گرافیک تماشایی و جذاب، شما را ساعت ها سرگرم خواهد کرد و سطح دانش شما را تقویت خواهد نمود.
Title بازی فکری|حاجی بادوم|بازی حدس کلمات|بازی جدول جدید
Requirements Android 5.0+
Language
Available Languages
License free
Date Added 1622678400
Author Cindy Aryani Syahni
Website https://play.google.com/store/apps/details?id=crossword.hajibadoomgame.persianwordconnect
SHA-1
بازی فکری|حاجی بادوم|بازی حدس کلمات|بازی جدول جدید

Version 1.0.1.5 information

Size 59.5 MB