The description of AhoVN


Ứng dụng học tiếng Nhật hiệu quả cao với những tính năng vượt trội:
・Trắc nghiệm có tính giờ, sau khi làm bài có chấm điểm, giải thích- dịch câu, và xếp hạng thành viên.
・Kho sách học tiếng Nhật mới lạ do AhoVN phát hành.
・Kho Audio luyện nghe tiếng Nhật.
・Đọc báo tiếng Nhật song ngữ.
・Báo thông tin Nhật bản và Việt nam.
・Giao lưu cộng đồng học tiếng Nhật.
Ứng dụng sẽ cải tiến không ngừng để cập nhật nội dung và tính năng mới.
Title AhoVN
Requirements Android 5.0+
Language
Available Languages
License Free
Date Added 1601942400
Author Jeong's Danh
Website https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.ahovn
SHA-1
AhoVN

Version 1.0 information

Size 32.5MB