CHAM - Chấm công v 1.1.10

 Download latest version (34.5MB)
The description of CHAM - Chấm công App
CHAM là ứng dụng quản lý chấm công, chuyên sâu cho chuỗi nhà hàng, bán lẻ, chuỗi dịch vụ.
Thay vì để nhân viên tự ghi sổ hoặc điền excel, hoặc lắp đặt máy vân tay tốn kém và khó sử dụng, CHAM xác minh chấm công chặt chẽ, quản lý dễ dàng, tính công tự động hoàn toàn chỉ trong app.

Chỉ 5 phút để bắt đầu ngay:
- Quản lý nhà hàng đăng ký tài khoản đầu tiên, cài đặt ca làm việc, địa điểm, wifi rồi mời nhân viên vào chấm công.
- Mỗi nhân viên cài app và đăng ký 1 điện thoại để chấm công khi kết nối wifi cửa hàng.
Title CHAM - Chấm công
Requirements Android 5.0+
Language
Available Languages
License free
Date Added 1640649600
Author Meiki Mejia
Website https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.veapp
SHA-1
CHAM - Chấm công

Version 1.1.10 information

Size 34.5MB