Đố vui - Thách đấu Đổi thẻ cào - Trí tuệ - Hại não v 1.1.0

 Download latest version (21.3 MB)

The description of Đố vui - Thách đấu Đổi thẻ cào - Trí tuệ - Hại não App


Các chức năng nổi bật
* Đổi thẻ cào điện thoại từ điểm thưởng
* Hiện thị các câu hỏi thông minh
* Giải đố hiện thị kết quả
* Thách đấu bạn bè
* Nhiều chủ đề
* Luyện tập IQ với nhiều lĩnh vực
Title Đố vui - Thách đấu Đổi thẻ cào - Trí tuệ - Hại não
Requirements Android 4.4+
Language
Available Languages
License free
Date Added 1623024000
Author Saul Borges
Website https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tnv.quizrank
SHA-1
Đố vui - Thách đấu Đổi thẻ cào - Trí tuệ - Hại não

Version 1.1.0 information

Size 21.3 MB