The description of Gangster Wars App
Tay trái di chuyển lên xuống, tay phải bắn mục tiêu. Hãy cố gắng cầm cự trong 60 giây bạn sẽ chiến thắng.
Mẹo: là có thể nhờ đồng minh hỗ trợ hoặc nâng cấp vũ khí để phòng thủ tốt hơn.
Title Gangster Wars
Requirements Android 5.0+
Language
Available Languages
License Free
Date Added 1640649600
Author Ahmed Jumaa
Website https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phankimtu.gangstervn
SHA-1
Gangster Wars

Version 1.4 information

Size 163.5MB