The description of iCIC for CIs App


Ứng dụng phát hành bởi Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).
Thông qua ứng dụng này, Tổ chức tín dụng có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn khách hàng thông qua việc khai thác thông tin nhu cầu tín dụng của khách hàng trên Cổng thông tin kết nối. giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tìm kiếm khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.
Tổ chức tín dụng có thể giới thiệu các gói sản phẩm tín dụng, các chính sách tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng, các thủ tục hồ sơ cần thiết đối với từng món vay; có thể tìm kiếm, khai thác thông tin về nhu cầu tín dụng của khách hàng trên phạm vi cả nước; có thể kiểm tra nhanh mức độ tín nhiệm của khách hàng; có thể khai thác các số liệu thống kê về nhu cầu tín dụng; có thể quản lý các user khai thác nhu cầu của đơn vị mình.
Title iCIC for CIs
Requirements Android 4.4+
Language
Available Languages
License free
Date Added 1618358400
Author Luan Ferreira
Website https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.cicb.co
SHA-1
iCIC for CIs

Version 1.1.0 information

Size 10.8MB