The description of Làng DuuDuu App


Ở một ngôi làng DuuDuu nọ, cuộc sống mỗi ngày đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc và bình yên.

Bỗng một ngày, những con Sói ma từ đâu kéo đến trà trộn vào người dân hòng làm hại những cô gái trẻ trong làng. Sự sợ hãi và lo lắng bao trùm khắp nơi.

Trước tình cảnh ấy, già làng đã mở trường huấn luyện thợ săn, hiệu triệu trai tráng, người tài khắp nơi cùng nhau tìm bắt và treo cổ bọn quái thú.
Title Làng DuuDuu
Requirements Android 5.0+
Language
Available Languages
License free
Date Added 1631664000
Author Cho Layoung
Website https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duuduu.duuduu
SHA-1
Làng DuuDuu

Version 1.0.3 information

Size 89.2 MB