The description of Nguyen Khoa App


Hệ thống quản lý bán hàng và chăm sóc khách hàng của Công ty. Hệ thống được phát triển trên nên tảng web và ứng dụng thiết bị di động bao gồm các chức năng:
- Đặt hàng
- Theo dõi trạng thái đơn hàng
- Theo dõi tiến độ doanh số
Title Nguyen Khoa
Requirements Android 4.0.3+
Language
Available Languages
License free
Date Added 1641772800
Author Omar Al Halapi
Website https://play.google.com/store/apps/details?id=cto.ttcntt.nguyenkhoa
SHA-1
Nguyen Khoa

Version 1.0 information

Size 2.7MB