The description of SMIB igre App


Edukativne interaktivne igre za djecu

Igrajući zabavne, maštovito ilustrirane i animirane Smibove edukativne igre, djeca usvajaju nove pojmove, razvijaju pamćenje i logično razmišljanje. Aplikacija SMIB igre nastala je kao dopuna sadržaja u Smibu, edukativno-zabavnom časopisu za djecu u dobi od pet do deset godina. Poticajne interaktivne igre sadržajno i tematski prate Smib, a učenje čine lakšim i zanimljivijim. Korisne su i za vježbanje koncentracije, razvoj vizualne percepcije i koordinaciju ruke i oka.
Title SMIB igre
Requirements Android 2.2+
Language
Available Languages
License Free
Date Added 1632873600
Author Alexandro Sheva Yunior Darungo
Website https://play.google.com/store/apps/details?id=air.SMIBigre
SHA-1
SMIB igre

Version 1.1.9 information

Size 40.3 MB