Tin Z: Tin mới Game - Anime - Manga v 1.0.9

 Download latest version (23.4MB)
The description of Tin Z: Tin mới Game - Anime - Manga App
TinZ: Kho tin tức giải trí Anime - Game - Comic - Hóng Esport Drama 24/7.

Tinz là trợ thủ hóng tin đắc lực cho các bạn trẻ GenZ, cập nhật nhanh hơn cả những "máy săn tin" chạy bằng cơm ở khu vực của bạn. Tinz cập nhật và khai thác các nội dung giải trí phong phú về Game, Manga, Anime, Comic, film ảnh...v.v
Title Tin Z: Tin mới Game - Anime - Manga
Requirements Android 4.4+
Language
Available Languages
License free
Date Added 1637712000
Author Rahul Saini
Website https://play.google.com/store/apps/details?id=com.news.tinz
SHA-1
Tin Z: Tin mới Game - Anime - Manga

Version 1.0.9 information

Size 23.4MB