Tra cứu biển số xe và đăng kiểm xe cơ giới 2022 v 1.0.16

 Download latest version (16.7 MB)

The description of Tra cứu biển số xe và đăng kiểm xe cơ giới 2022 App


Các tính năng của ứng dụng:

- Tra cứu mã biển số các tỉnh/thành phố: 29-x1, 12-91, 71-C2...
- Tra cứu mã biển số đặc biệt: cơ quan nhà nước, quân sự, bộ ngoại giao.
- Tra cứu thông tin thành phố về: hành chính, mã vùng, mã bưu chính, địa lý, bản đồ, dân số,...
- Tra cứu biển số đăng ký xe Ô tô.
- Tra cứu Giấy phép lái xe.
Title Tra cứu biển số xe và đăng kiểm xe cơ giới 2022
Requirements Android 5.0+
Language
Available Languages
License free
Date Added 1641772800
Author Ahmed Tube
Website https://play.google.com/store/apps/details?id=net.bigvn.biensoxe
SHA-1
Tra cứu biển số xe và đăng kiểm xe cơ giới 2022

Version 1.0.16 information

Size 16.7 MB