The description of Vibook App


Vibook là mạng xã hội kinh doanh đầu tiên make in Vietnam, được thiết kế tích hợp thông minh giữa mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, hệ thống chat Ott và trình duyệt tìm kiếm. Vibook tạo ra sân chơi thương mại lớn cho doanh nghiệp và người dùng vừa kinh doanh vừa kết nối theo mô hình tiếp thị liên kết affiliate marketing để cùng nhau tạo ra lợi nhuận. Ngoài ra Vibook còn cung cấp nền tảng và giải pháp công nghệ, website, ứng dụng app cho doanh nghiệp chuyển đổi số thành công để theo kịp với sự phát triển của xã hội trong kỷ nguyên 4.0.
Title Vibook
Requirements Android 5.0+
Language
Available Languages
License free
Date Added 1631664000
Author Nelson Benja Palavecino
Website https://play.google.com/store/apps/details?id=azibai.com.splitapp.ktshanoi
SHA-1
Vibook

Version 3.0.0 information

Size 9.2MB