The description of VNPT CCBS App


Ứng dụng hỗ trợ các tính năng cho nhân viên:
- Đăng ký thông tin thuê bao
- Cập nhật thông tin thuê bao
- Tra cứu thông tin thuê bao
- Theo dõi tin tức

Hotline hỗ trợ: 0917 900 000
Email: [email protected]
Title VNPT CCBS
Requirements Android 4.2+
Language
Available Languages
License free
Date Added 1626912000
Author Dwight Paulo Loteyro
Website https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.vnpt.ccbs
SHA-1
VNPT CCBS

Version 1.5.1 information

Size 73.3MB