The description of vTool App


vTool là ứng dụng di động do Viễn thông Đăk Lăk phát triển nhằm hỗ trợ cho nhân viên Viễn thông Đăk Lăk có thể thực hiện các tác vụ khi ngoại tuyến. Đây là phần mềm hỗ trợ các tác vụ hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống.
* Đối với nhân viên kỹ thuật, chương trình cung cấp các chức năng chính:
 Xem danh sách lắp đặt/xử lý tồn
 Hoàn công lắp đặt/xử lý
 Tích hợp các chức năng Tiện ích băng rộng:
 Đo kiểm đường truyền
 Khai báo dịch vụ
 Tạo/hủy service port
 Lấy Mac addrress
 Lấy thông tin Visas/Portal
 Reset port
 Reboot ONT
 Đổi profile
 Chức năng GNMS
 Chức năng telnet lấy thông số ONT* Đối với nhân viên kinh doanh:
 Xem danh sách đang lắp đặt, xử lý của đơn vị mình
 Thiết lập ưu tiên lắp đặt xử lý đối với thuê bao

Title vTool
Requirements Android 4.3+
Language English
Available Languages
License
Date Added 1640649600
Author Michealla Kayla Jones
Website https://play.google.com/store/apps/details?id=vTool_DLK.vTool_DLK
SHA-1
vTool

Version 1.64 information

Size 19.0 MB